Basset Hound

Posted on September 10, 2009 | Category: Barváři, Honiči

Basset Hound (baset nebo též basethaund) je klidný pes se sklonem k lenosti, může být ale i dobrým loveckým psem. Dokáže být překvapivě mrštný a energický a někdy je používán k vyhánění králíků, zajíců a bažantů z hustého porostu. I když tomu nenapovídá jeho vzhled, basethaund je při práci houževnatý, cílevědomý a vytrvalý. Má velice hluboký hlas, slyšet štěkot smečky basethaundů je opravdovým zážitkem.

Historie plemena basset hound

Plemeno basset hounda vzniklo koncem 16. století ve Francii. Jméno je odvozeno od francouzského slova „bas“, které znamená nízký. Tvar jeho hlavy a vynikající čich napovídají, že toto plemeno vzniklo ze zakrslé mutace bladhaunda. První basethaund byl ve Velké Británii předveden roku 1875 na výstavě psů ve Wolverhamptonu. Roku 1883 byl založen klub chovatelů basetů, jehož nadšenou chovatelkou byla i královna Alexandra, choť Eduarda II. Jeden z jejích psů vyhrál na Cruffově výstavě r 1909.

Povaha plemena basset hound

I přes smutný výraz ve tváři je to pes živý, družný a dobromyslný. Nejraději má dlouhé procházky, při nichž může prozkoumávat své okolí. Jestliže se mu nedopřává mnoho pohybu, má sklon k tloustnutí. Důsledkem toho můžou být i záněty kloubů, které se u něj objevují ve starším věku.

Stavba těla plemena basset hound

Srst basethaunda je hladká, krátká a hustá, ne však příliš jemná. Basethaund je černého zbarvení, má na sobě tříslové plotny a připouští se jakákoli barva obvyklá u honičů. Široké sudovité tělo nesou krátké a pevné nohy se zvrásněnou kůží. Hlava je kopulovitého tvaru s plochými lícemi, která se pozvolna zužuje. Oči tmavé, někdy až středně hnědé, růžová barva spodních víček je sotva viditelná. Dlouhé uši jsou pod úrovní očí.

» Filed Under Barváři, Honiči

Leave a Reply

© Katalog psu | inzerce koni a poniku